Proposition 2016/17:161 
 

Regeringens proposition 2016/17:161

En försöksverksamhet med branschskolor

Prop.

2016/17:161
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till 

Regeringens proposition 2016/17:161

En försöksverksamhet med branschskolor

Prop.

2016/17:161
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till  
Source: Lagar mm