Äldre befolkning, pressad läromiljö i skolorna och klimatförändringar. Det är exempel på utmaningar som offentlig verksamhet står inför och för att lösa dessa krävs innovation. Högskolan Kristianstad, Krinova och Copenhagen Business School har utvecklat verktyg för hur forskning, näringsliv och det offentliga kan samverka för att utveckla innovationer som löser utmaningar i offentlig verksamhet.
Bokföring Ekonomi Redovisning