Proposition 2016/17:143 
 

Regeringens proposition 2016/17:143

En stadieindelad timplan i grundskolan och

Prop.

närliggande frågor

2016/17:143
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Gustav Fridolin
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen 

Regeringens proposition 2016/17:143

En stadieindelad timplan i grundskolan och

Prop.

närliggande frågor

2016/17:143
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Gustav Fridolin
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen  
Source: Lagar mm