Hogia har utvecklat en funktion som förenklar revisionen av detaljhandeln. All grundbokföring kan nu ske automatiskt i Hogias kassasystem Hogia Retail i samband med inregistrering av försäljningen och en rapport förs över till revisionsbyrån som bokföringsunderlag. Funktionen ersätter helt den manuella hanteringen av dagliga kassarapporter.
Bokföring Ekonomi Redovisning