Proposition 2016/17:135 
 

Regeringens proposition 2016/17:135
Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Prop.
2016/17:135
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar 

Regeringens proposition 2016/17:135
Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Prop.
2016/17:135
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar  
Source: Lagar mm