Proposition 2016/17:146 
 

Regeringens proposition 2016/17:146

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Prop.

2016/17:146
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Isabella Lövin
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att 

Regeringens proposition 2016/17:146

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Prop.

2016/17:146
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Isabella Lövin
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att  
Source: Lagar mm