LO:s förslag om utbildningsjobb ligger intressant nog i linje med andra partiers (C och M) lagda förslag. Men skillnaderna riskerar att leda till ett politiskt låst läge. Småföretagarna uppmanar nu arbetsgivarorganisationer, fackförbund, partier till vänster och höger att inte fokusera på skillnader utan istället på gemensamma nämnare så att vi snabbt kan sjösätta en lärlingsplan för framtiden.
Bokföring Ekonomi Redovisning