Tack vare ett starkt svenskt-danskt samarbete mellan offentliga och privata aktörer kommer Europas största biotech-konferens BIO-Europe att äga rum i Köpenhamn och Malmö 2018. Enligt Novo Nordisk, ett av de företag som har varit delaktiga i att få konferensen hit, banar konferensen väg för exportaffärer och investeringar samt en varumärkesstärkande internationell positionering för regionen.
Bokföring Ekonomi Redovisning