Antalet anmälningar om bluffakturor minskade med 30 procent under årets sex första månader jämfört med samma period 2015. Det visar en sammanställning som Redovisningsbyrån gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Ekonominytt