Idag lämnar Fastighetsägarna Syd över sina yrkanden och begäran om förhandling om 2017 års hyror till Hyresgästföreningen i Kronoberg. Anledningen är att försäkra sig om att förhandlingarna kommer igång i god tid och håller sig inom rimliga tidsramar.
Bokföring Ekonomi Redovisning