Fastighetsägarna Syds medlemsföretag kommer att vända sig direkt till sina hyresgäster i 27 kommuner i Skåne, Kronoberg och Blekinge för att låta dem avgöra om årets föreslagna hyreshöjning är skälig. För att informera hyresgästerna skickas ett informationsblad ut om den föreslagna hyreshöjningen tillsammans med den kommande hyresavin.
Bokföring Ekonomi Redovisning