​Tillväxtkapital och private equity tillför inte bara kapital men även erfarenhet och kompetens om exempelvis internationalisering till de företag de investerar i.
Bokföring Ekonomi Redovisning