​Panelsamtal kring digitalisering. Digitalisering innebär inte bara nya företag utan den genomsyrar och förändrar nästan alla branscher, detta ställer krav på reformer för att möta den nya utvecklingen.
Bokföring Ekonomi Redovisning