Paneldiskussion om investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Private equity-sektorn har väl utvecklade internationella regler kring hållbarhet, ESG men vad innebär hållbarhet och transparens?
Bokföring Ekonomi Redovisning