Konjunkturbarometer oktober 2016:
Fler jobb i Linköping och färre unga i arbetslöshet

Kurvorna pekar åt rätt håll för Linköpings kommun.
Antalet arbetstillfällen ökar och arbetslösheten bland ungdomar minskar.
Det visar konjunkturbarometern för oktober från näringslivsbolaget Nulink.
Bokföring Ekonomi Redovisning