​Entreprenörer är samhällets sanna hjältar. Entreprenörer skapar jobb och bygger välfärd för Sverige. Därför firar vi årligen den Nationella Entreprenörsdagen och hyllar dem som varje dag bygger företag och välstånd. Välkommen till Nationella Entreprenörsdagen den 4 juli 2016.
Bokföring Ekonomi Redovisning