​Det blir allt vanligare att företag skapar nya produkter och tjänster tillsammans med konsumenter. Det kan vara en lysande strategi om det finns anledning till samarbetet. Karina T. Liljedal kallar det ”giveashitability”.
Bokföring Ekonomi Redovisning