Idag presenterade regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu sitt förslag. Bland mycket annat föreslår han ett vinsttak för välfärdsföretag. Förslaget om vinsttak är ett allvarligt ingrepp i det privata företagandets förutsättningar och det kommer allvarligt att försvåra för små välfärdsföretagare. Fokus bör istället ligga på att skapa system som värnar god kvalité i välfärdssektorn.
Bokföring Ekonomi Redovisning