Inför årsstämman i Fortnox AB, måndagen den 27 juni 2016, har valberedningsledamöterna Leif Johansson, Donald Sällqvist och Klas Bengtsson meddelat bolaget följande förslag avseende val av styrelse, revisorer och dess arvodering:
Bokföring Ekonomi Redovisning