Proposition 2016/17:127 
 

Regeringens proposition 2016/17:127

Fortsatt svenskt deltagande i den militära

Prop.

utbildningsinsatsen i Irak

2016/17:127
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 21 mars 2017
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Utrikesdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition 2016/17:127

Fortsatt svenskt deltagande i den militära

Prop.

utbildningsinsatsen i Irak

2016/17:127
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 21 mars 2017
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Utrikesdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I  
Source: Lagar mm