​Sverige och Stockholmsregionen är i ett skriande behov av ny infrastruktur för att klara sig i den globala konkurrensen. Det är därför positivt att regeringen höjer den ekonomiska ramen under kommande planperiod med över 100 miljarder kronor. Sverige behöver ökat fokus på höjda anslag för drift och järnvägsunderhåll.
Bokföring Ekonomi Redovisning