Proposition 2016/17:73 
 

Regeringens proposition 2016/17:73

Funktionskrav på elmätare

Prop.

2016/17:73
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2016
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i 

Regeringens proposition 2016/17:73

Funktionskrav på elmätare

Prop.

2016/17:73
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2016
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i  
Source: Lagar och propositioner