​Sveriges och Stockholms flygtillgänglighet är en viktig fråga ur ett tillväxtperspektiv. Regeringens ambitioner att strypa flyget med en flygskatt är fullständigt feltänkt. Inte minst som regeringens utredning visar att förslaget i bästa fall får små miljöeffekter. Det hotar dock minst 7000 jobb och går stick i stäv med strävanden att stärka Arlanda som internationell flygplats.
Bokföring Ekonomi Redovisning