Business Academy, ett EU-finansierat projekt som drivs av EBN, äger rum onsdagen 29 mars i Lund på Ideon Science Park. Business Academy är ett intensivt och interaktivt endagsevenemang som syftar till att förbättra de deltagande europeiska SME (Small – Medium Enterprises) bolagens möjligheter skaffa investering inför att skala upp till nästa nivå, med fokus på tillväxt och internationalisering.
Bokföring Ekonomi Redovisning