Nabil Sebaa är patentkonsult och specialiserad på IT och arbetar med utformande av patentansökningar och korrespondens med myndigheter, och är rådgivare kring patentstrategier, licensiering, invändningar, freedom-to-operate-analyser (FTO), intrångsanalyser och IP due diligence. Nabil har franska och arabiska som modersmål. Dessutom är han flytande på svenska och engelska.
Bokföring Ekonomi Redovisning