Proposition 2016/17:131 
 

Regeringens proposition 2016/17:131

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögen-

Prop.

hetsbrott

2016/17:131
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Bedrägerier med 

Regeringens proposition 2016/17:131

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögen-

Prop.

hetsbrott

2016/17:131
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Bedrägerier med  
Source: Lagar mm