Idag sjösätter Handelshögskolan en ny inriktning på kandidatprogrammet i Business and Economics. Det nya utbildningsspåret heter Global Challenges och innebär en utvidgad studieplan som syftar till att öka studenternas insikter om de globala utmaningar samhället står inför, och göra dem till kloka, empatiska och omdömesgilla ledare.
Bokföring Ekonomi Redovisning