​– Kodning håller på att bli den nya läsförståelsen. För att säkra Sveriges och Stockholmsregionens konkurrenskraft måste digital utbildning bli en naturlig del av skolundervisningen – och det redan från start, det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare och vice ordförande i Stockholms stads programmeringskommission.
Bokföring Ekonomi Redovisning