Proposition 2007/08:167 
 

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Handlingsplan mot prostitution och människohandel

Skr.

för sexuella ändamål

2007/08:167
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Visby den 10 juli 2008
Fredrik Reinfeldt
Nyamko Sabuni
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga 

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Handlingsplan mot prostitution och människohandel

Skr.

för sexuella ändamål

2007/08:167
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Visby den 10 juli 2008
Fredrik Reinfeldt
Nyamko Sabuni
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga  
Source: Lagar och propositioner