​Onsdag den 21 och torsdag den 22 september är det dags för årets upplaga av Business Arena Stockholm. För att du ska få en uppfattning om alla som kommer att vara på plats har vi gjort en sista uppdatering av deltagarförteckningen. Bra för dig som vill nätverka och boka möten.
Bokföring Ekonomi Redovisning