Hogia fortsätter att satsa internationellt inom kollektivtrafik och knyter ytterligare branschkunskap till sig genom anställningen av Mats Johansson, tidigare VD för Nettbuss Express. Mats blir ansvarig för Hogias satsning på internationella buss- och tågoperatörer, en satsning som Hogia räknar med att investera 10 miljoner kronor i under de kommande två åren.
Bokföring Ekonomi Redovisning