Jan Andersson vd på Mason Management AB berättar att det finns en trend i strategisk ledarskapsförsörjning att rekrytera ledare genom leverantörer av Interim Exceutives. Internationellt ser vi att traditionella Executive Search rekryteringar går till leverantörer av Interim Management. Det började i Nordamerika och är nu på plats i Europa.
Bokföring Ekonomi Redovisning