​Den tyske chefekonomen Folker Hellmeyer vid Bremer Landesbank, känd för sina träffsäkra prognoser, deltar idag vid Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen kl 16. Han kommer att tala om EU efter brexit. Tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder och chefekonomerna för Swedbank och LO, Anna Breman och Ola Pettersson, diskuterar han hur arbetsmarknaden ska lösa integrationsfrågan.
Bokföring Ekonomi Redovisning