Internationell undersökning
Mason är partner i Senior Management Worldwide SMW med 16 partner i Kina, Europa och Nordamerika. Med kapacitet på plats i 17 länder är SMW den första och hittills största internationella affärspartnern för Interim Executives. SMW har genomfört en internationell undersökning där över 13 000 interimschefer i 12 länder tillfrågats att medverka.
Bokföring Ekonomi Redovisning