Z-forestab, ett samägt bolag av Inlandsinnovation, Mittkapital och Ekonord, har beslutat att sälja sin andel i Cranab. Cranab tillverkar kranar för skogsmaskiner och ligger i Vindeln utanför Umeå. Fassi är redan delägare i Cranab koncernen men genom denna affär blir Italienska Fassi majoritetsägare.
Bokföring Ekonomi Redovisning