Hur blir integrationen av nyanlända framgångsrik? Hur ser vi till att så många som möjligt snabbt kommer in i arbete? Är ”minijobb” och ”enkla jobb” vägen att gå för Sverige? Dessa frågor diskuterades under Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen i år. I samtalet mellan tyska och svenska ekonomer framkom en del nya förslag.
Bokföring Ekonomi Redovisning