Göteborg uppmärksammas internationellt när staden den 9 december tar emot pris i Shenzhen, Kina, för sitt framgångsrika arbete inom hållbara transportlösningar. Det vinnande bidraget är den tysta, avgasfria elbussen ElectriCity, som är ett resultat av samarbetet mellan näringsliv, akademi och stad.
Bokföring Ekonomi Redovisning