Proposition 2016/17:134 
 

Regeringens proposition 2016/17:134

Komplettering av barlastvattenlagen

Prop.

2016/17:134
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i barlastvattenlagen 

Regeringens proposition 2016/17:134

Komplettering av barlastvattenlagen

Prop.

2016/17:134
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i barlastvattenlagen  
Source: Lagar mm