Proposition 2016/17:133 
 

Regeringens proposition 2016/17:133

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Prop.

uppehållstillstånd rörande studier på

2016/17:133

gymnasienivå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens 

Regeringens proposition 2016/17:133

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Prop.

uppehållstillstånd rörande studier på

2016/17:133

gymnasienivå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens  
Source: Lagar mm