Även Falu kommun är nu samarbetspartner till Låt dig inspirera-föreläsningarna tillsammans med Borlänge kommun, Företagarna Borlänge, Dataföreningen, Högskolan Dalarna, Triple Steelix, ALMI Företagspartner och Dalarna Science Park.

Nästa inspirationsföreläsning med entreprenören Boris Lennerhov, fd GeKås blir torsdag den 9 mars kl 13 i Teknikdalen, Borlänge
Bokföring Ekonomi Redovisning