Proposition 2016/17:78 
 

Regeringens proposition 2016/17:78

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om faktablad för
Priip-produkter

2016/17:78
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Europaparlamentet 

Regeringens proposition 2016/17:78

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om faktablad för
Priip-produkter

2016/17:78
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Europaparlamentet  
Source: Lagar mm