Kontekdagen är ett stort, årligt löneseminarium som Kontek genomför ute hos sina kunder runt om i landet. Jobbar man med lön är en viktig utgångspunkt att ständigt hålla sig uppdaterad om förändringar som påverkar lönearbetet. Under hösten samlar därför Kontek sina kunder till löneseminariet Kontekdagen där alla viktiga förändringar inom lagar och förordningar presenteras.
Bokföring Ekonomi Redovisning