– Vi kommer främst att engagera oss i frågor med anknytning till samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Vi tror också att vi har möjlighet att bidra när det gäller upphandlingsfrågor. Samtidigt är vi helt nya i CMB och öppna för att känna av inom vilka övriga delar vi kan engagera oss, säger CMB:s kontaktperson Jörgen Estving, advokat och partner på MAQS Advokatbyrå.
Bokföring Ekonomi Redovisning