Koncernen Mellby Gård inleder nu samarbete med Drivhuset.
Drivhuset stödjer entreprenörer till att starta och driva företag framgångsrikt. Syftet med samarbetet med Mellby Gård är att dra nytta av dess erfarenhet, kunnande och nätverk och därmed bidra till att ytterligare förädla Drivhusets kärnverksamhet.
Bokföring Ekonomi Redovisning