En ny rapport från Business Region Göteborg bekräftar behovet av fler insatser för entreprenörskap. Satsningen på ett entreprenörskvarter i Gamlestaden är efterfrågad.
Göteborgsregionen ligger över rikssnittet men under Stockholmsregionen när det gäller nystartade företag. Det visar Business Region Göteborgs rapport Nystartade Företag i Göteborgsregionen 2016.
Bokföring Ekonomi Redovisning