Att ha världen som arbetsplats kan vara både spännande och omväxlande men för en löneadministratör kan det vara en ordentlig utmaning. För att förenkla arbetet har Solresor precis infört en webbaserad helhetslösning från Kontek. Ironiskt nog blev det en molnlösning som bäst passade Solresors behov.
Bokföring Ekonomi Redovisning