Proposition 2016/17:132 
 

Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Socialdepartementet)
Propositionens 
Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Socialdepartementet)
Propositionens  
Source: Lagar mm