Magnus Borelius är Årets Finansprofil 2016. Som Göteborgs Stads finanschef såg han 2013 till att Göteborg, som första stad i världen, lanserade gröna obligationer. Hans arbete har påverkat städer och regioner globalt och i november tog han emot FN:s klimatpris för Momentum for Change.
Bakom utmärkelsen står FinansKompetensCentrum i Göteborg.
Bokföring Ekonomi Redovisning