Vid en diplomceremoni på Great Space i Sundsvall idag presenterades Tillväxtligan i Västernorrland. Syftet med Tillväxtligan är uppmärksamma duktig entreprenörer för deras goda arbete men också att lyfta fram framgångsrika företag som inspiration för andra företag. Företag som växer skapar inte bara tillväxt för sig själva, de bidrar också till en ökad tillväxt i samhället.
Bokföring Ekonomi Redovisning