Handeln spelar en allt viktigare roll i Göteborgsregionen, både vad gäller sysselsättning och skatteintäkter. Det är den största branschen och står för mer än en tredjedel av den totala omsättningen. Därmed går handeln om traditionellt starka branscher som tillverkning och transport. Det framgår av Business Region Göteborgs nya detaljhandelsrapport.
Bokföring Ekonomi Redovisning